Loadcell UTE

Hiện thị 1 đến 30 của 11

  • Loadcell UTE  đến tử TAIWAN   được phân phối bời Công ty Cân Điện Tử Việt Mỹ. Loadcell Mkcell có rất nhiều chuẩn loại khác nhau như:
  • Loadcell  chử Z  : Model UAS 100 kg ,250kg , 500kg ,1tấn 2 tấn , 5 tấn 10 tấn dùng cho cân xi măng , kéo lực giản của dây .
  • Loadcell thanh  :  Model UAS 1 tấn , 2 tấn ,5 tấn ,10tấn chuyên lắp cân sàn điện tử 1 tấn , 2 tấn 3 tấn 5 tấn 10tấn   và  cân bồn  .
  • Loadcell cân điện tử: Model UDA:  100kg , 200kg ,300kg ,500kg  chuyên lắp đặt cho cân bàn điện tử 60kg , 100kg ,150kg , 300kg ,500kg , cân thủy sản điện tử  60kg ,100kg ,150kg , 300kg ,500kg ...
  • Loadcell cân xe tải : UDS -30 tấn  chuyên lắp cho Cân xe tải 30 tấn , 40 tấn ,50 tấn 60 tấn ,80 tấn ,100 tấn .
  • Tất cà thiết bị  LOADCELL UTE  được bào hành 24 Tháng - 36 Tháng tùy theo loại sản phẩm  .
Loadcells UTE UDA
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UEA
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE URA
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UNS
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UAA
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UAS
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UBS
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UES
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UEAF
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UEAF
Giá: Liên hệ
Loadcell UTE UDS
Giá: Liên hệ
Chia sẻ