Loadcell HBM

Hiện thị 1 đến 30 của 10

  • Loadcell HBM đến tử ĐỨC  được phân phối bời Công ty Cân Điện Tử Việt Mỹ. Loadcell Mkcell có rất nhiều chuẩn loại khác nhau như:
  • Loadcell thanh  :  Model BLC 1 tấn , 2 tấn ,5 tấn ,10tấn chuyên lắp cân sàn điện tử 1 tấn , 2 tấn 3 tấn 5 tấn 10tấn   và  cân bồn  .
  • Loadcell cân điện tử: Model HLC:  100kg , 200kg ,300kg ,500kg  chuyên lắp đặt cho cân bàn điện tử 60kg , 100kg ,150kg , 300kg ,500kg , cân thủy sản điện tử  60kg ,100kg ,150kg , 300kg ,500kg ...
  • Loadcell cân xe tải : C16A- 30 tấn  chuyên lắp cho Cân xe tải 30 tấn , 40 tấn ,50 tấn 60 tấn ,80 tấn ,100 tấn .
  • Tất cà thiết bị  LOADCELL HBM  được bào hành 24 Tháng - 36 Tháng tùy theo loại sản phẩm  .
Loadcell Z6
Giá: Liên hệ
Loadcell Z7A
Giá: Liên hệ
Loadcell BLC
Giá: Liên hệ
Loadcell C16A
Giá: Liên hệ
Loadcell RNT
Giá: Liên hệ
Loadcell C2
Giá: Liên hệ
Loadcell ELC
Giá: Liên hệ
Loadcell HLC
Giá: Liên hệ
Loadcell RSCC
Giá: Liên hệ
Loadcell U2A
Giá: Liên hệ
Chia sẻ