Loadcell PT

Hiện thị 1 đến 30 của 27

  • Loadcell PT  đến Từ ĐỨC  được phân phối bời Công ty Cân Điện Tử Việt Mỹ. Loadcell Mkcell có rất nhiều chuẩn loại khác nhau như:
  • Loadcell  chử Z  : Model  PT1000 100 kg ,250kg , 500kg ,1tấn 2 tấn , 5 tấn 10 tấn dùng cho cân xi măng , kéo lực giản của dây .
  • Loadcell thanh  :  Model PT5000 1 tấn , 2 tấn ,5 tấn ,10tấn chuyên lắp cân sàn điện tử 1 tấn , 2 tấn 3 tấn 5 tấn 10tấn   và  cân bồn  .
  • Loadcell cân điện tử: Model 3000:  100kg , 200kg ,300kg ,500kg  chuyên lắp đặt cho cân bàn điện tử 60kg , 100kg ,150kg , 300kg ,500kg , cân thủy sản điện tử  60kg ,100kg ,150kg , 300kg ,500kg ...
  • Loadcell cân xe tải : PT9010 30 tấn  chuyên lắp cho Cân xe tải 30 tấn , 40 tấn ,50 tấn 60 tấn ,80 tấn ,100 tấn .
  • Tất cà thiết bị  LOADCELL PT  được bào hành 24 Tháng - 36 Tháng tùy theo loại sản phẩm  .
Loadcell PT9010WA
Giá: Liên hệ
Loadcell HPC
Giá: Liên hệ
Loadcell PT5000
Giá: Liên hệ
Loadcell PSB
Giá: Liên hệ
Loadcell LS
Giá: Liên hệ
Loadcell ASB
Giá: Liên hệ
Loadcell PT5100
Giá: Liên hệ
Loadcell LCSB
Giá: Liên hệ
Loadcell PT9000
Giá: Liên hệ
Loadcell PT8000
Giá: Liên hệ
Loadcell LCBB
Giá: Liên hệ
Loadcell PT1000
Giá: Liên hệ
Loadcell PT2000
Giá: Liên hệ
Loadcell PT3000
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-D
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-E
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-F
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-G
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-N
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-Q
Giá: Liên hệ
Loadcell PTASPS6-W
Giá: Liên hệ
Loadcell PT4000
Giá: Liên hệ
Loadcell ST
Giá: Liên hệ
Loadcell LCSST
Giá: Liên hệ
Loadcell AST
Giá: Liên hệ
Chia sẻ