Cân điện tử đếm

Hiện thị 1 đến 30 của 13

  • Cân điện tử đếm  dùng để cân và đếm được số lượng những vật thể đồng kích cỡ ( ốc vít , giấy , viên bi , nút áo ,  ….) .
  • Cân điện tử đếm giúp chúng ta cân và đếm số lượng nhanh chóng và tiết kiệm thời gian
  • Chỉ cần đếm mẩu ban đầu  ( ví dụ : lấy 100 cái )  cho  lên cân và nhấm phím M+ thì cân sẻ lưu lại 
  • Các lần cân tiếp theo ta chỉ bỏ lên cân  trọng lượng và cân tự động đếm mầu 100 cái chính xác 
  • Cân điện tử đếm rất chuyên dùng cho đóng gói theo số lượng .
  • Cân điện tử đếm chuyên dùng cho :  công ty sản xuất giấy , công cty sản xuất ốc vít  ,đinh , công ty may mặt (đếm nút áo , tem áo quần , ,,)  
Chia sẻ