Loadcell cân xe tải (Digital)

Hiện thị 1 đến 30 của 9

  • Loadcell xe tải kỷ thuật số  (Digital Loadcell)  phát triển từ công nghệ  loadcell analog chuyện tín hiệu điện trở thành tín hiệu truyền thông RS485 giúp thiết bị ổn định và đường truyền xa hơn 10 lần của công nghệ analog .
  •  Loadcell xe tải kỹ thuật số (Digital Loadcell) được thiết kế:
  •  Công nghệ số hạn chế nhiễm điện sét.
  •  Độ chính xác cao, lặp lại và ổn định tốt.
  •  Chuẩn truyền thông RS485.
  •  Cáp chống chuột.
  •  Ứng dụng trong các hệ thống cân xe tải, , cân bồn lớn.
Chia sẻ