Cân sấy ẩm

Hiện thị 1 đến 30 của 4

 - Cân sấy ẩm hay còn gọi là cân phân tích độ ẩm, cân xác định độ ẩm sử dụng trong phòng thí nghiệm. Đo độ ẩm trong ngành dược, thực phẩm, độ ẩm bột, nghành giấy, độ ẩm dược liệu, phân bón,… Cân sấy ẩm xác định độ ẩm mẫu bằng phương pháp sấy khô.
Cân sầy ẩm gồm các loại sau : cân sấy ẩm MB45 , cân sấy ẩm PM600 , máy đo dộ ẩm gạo .
-  Công ty cân điện tử Việt Mỹ phân phối các  loại cân sấy ẩm   chính hãng 
Chia sẻ