Cân Phân Tích 4 số lẻ

Hiện thị 1 đến 30 của 16

Cân phân tích 4 số lẻ  là sản phẩm cân kỹ thuật dùng trong phòng thí nghiệm, hoặc đo tuổi vàng,... có thể cân trọng lượng các mẫu vật  từ 0,0005g  cho tới  210g. Cân phân tích 4 số lẻ đo trọng lượng chất lượng, có đơn vị gram, miligram.
  • Cân điện tử 4 số lẻ có mức cân: 100g, 210g.
  • Giá trị vạch chia cân phân tích 4 số lẻ:  100g x 0,0001g, 210g x 0,0001g.
  • Đơn vị cân :  g, ct* 2 , oz, lb, ozt, dwt, 
  • Cân phân tích 4 số lẻ có nhiều thương hiệu khác nhau:  cân phân tích 4 số lẻ Vibra, cân phân tích 4 số lẻ Ohaus, cân phân tích 4 số lẻ Shimadzu, cân phân tích 4 số lẻ Metlertoledo 
  • Cân phân tích điện tử 4 số lẻ có tải trọng tối đa lên đến 220g nên đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng trong phòng thí nghiệm.
Chia sẻ